Descrierea ocupatei de consultant fiscal

Activitatea de consultanta / asistenta fiscala consta in furnizarea si acordarea de servicii de specialitate pentru intocmirea declaratiilor de taxe si impozite. Activitatea de consultanta fiscala este rezervata consultantilor fiscali.

Ocupatia de Consultant fiscal presupune desfasurarea unui complex de activitati care au ca rezultate:

  • acordarea de servicii profesionale in domeniul fiscal;
  • acordarea de servicii si asistenta de specialitate pentru intocmirea declaratiilor de impozite si taxe;
  • asistenta si servicii pe probleme de procedura fiscala;
  • asistenta privind intocmirea documentatiei pentru exercitarea cailor de atac impotriva titlurilor de creanta si a altor acte administrative fiscale;
  • asistenta privind creantele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
  • asistenta si reprezentare in fata organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenta de specialitate pe parcursul derularii inspectiei fiscale;
  • realizarea de expertize fiscale la solicitarea organelor judecatoresti, organelor de cercetare
  • penala, organelor fiscale sau a altor parti interesate;
  • asistenta fiscala in cauzele aflate pe rolul unei autoritati jurisdictionale.

Consultantul fiscal este o persoana care provine dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European si este autorizata sa isi desfasoare activitatea profesionala de consultant fiscal intr-un stat membru. In Romania, Ordonanta de Guvern nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, in forma ei completata si modificata ulterior, reliefeaza si reglementeaza principalele aspecte cu privire la ocupatia de consultant fiscal.

Consultantul fiscal trebuie sa asigure si sa contribuie la respectarea prevederilor legale in domeniul fiscal, la consolidarea increderii publice in institutia consultantului fiscal si totodata are obligatia de a contribui activ si permanent la apararea prestigiului profesiei de consultant fiscal.

No comments:

Post a Comment